پیچ های چوبی

  • Wood Screws

    پیچ های چوبی

    پیچ چوبی پیچی است که از سر ، ساق و بدنه رزوه ای تشکیل شده باشد. از آنجا که کل پیچ رزوه ای نیست ، معمولاً فراخوانی این پیچ ها با نخ جزئی (PT) معمول است. سر. سر پیچ بخشی است که شامل درایو است و بالای پیچ در نظر گرفته می شود. بیشتر پیچ های چوبی سر تخت هستند.