لنگر گوه

  • Wedge Anchors

    لنگرهای گوه ای

    لنگر گوه یک لنگر انبساطی از نوع مکانیکی است که از چهار قسمت تشکیل شده است: بدنه لنگر رزوه دار ، گیره انبساط ، مهره و واشر. این لنگرها بالاترین و ثابت ترین مقادیر نگهداری از هر نوع لنگر انبساطی از نوع مکانیکی را فراهم می کنند