واشر

  • Spring Washers

    واشر فنری

    یک حلقه در یک نقطه شکافته شده و به شکل مارپیچ خم می شود. این امر باعث می شود که واشر بین سر بست و بستر نیروی فنری ایجاد کند ، که واشر را در برابر بستر و نخ پیچ را به سختی در برابر مهره یا نخ بستر حفظ می کند و اصطکاک و مقاومت بیشتری در برابر چرخش ایجاد می کند. استانداردهای قابل اجرا ASME B18.21.1 ، DIN 127 B و استاندارد نظامی ایالات متحده NASM 35338 (MS 35338 و AN-935 سابق) است.
  • Flat Washers

    واشر تخت

    واشرهای تخت برای افزایش سطح یاتاقان یک مهره یا سر اتصال دهنده استفاده می شوند در نتیجه نیروی بستن را در یک منطقه بزرگتر گسترش می دهند. آنها می توانند هنگام کار با مواد نرم و سوراخهای بزرگ یا نامنظم مفید باشند.