واشر بهار

  • Spring Washers

    واشر فنری

    یک حلقه در یک نقطه شکافته شده و به شکل مارپیچ خم می شود. این امر باعث می شود که واشر بین سر بست و بستر نیروی فنری ایجاد کند ، که واشر را در برابر بستر و نخ پیچ را به سختی در برابر مهره یا نخ بستر حفظ می کند و اصطکاک و مقاومت بیشتری در برابر چرخش ایجاد می کند. استانداردهای قابل اجرا ASME B18.21.1 ، DIN 127 B و استاندارد نظامی ایالات متحده NASM 35338 (MS 35338 و AN-935 سابق) است.