فروشندگان در سراسر کشور از Handan Yanzhao Fasteners Manufacturing Co.، Ltd بازدید می کنند

28 ژوئیه سال 2020 ، توسط اداره بازرگانی شهر هندان و دفتر بازرگانی منطقه YongNian به طور مشترک ، توزیع کننده های اتصال دهنده از سراسر کشور برای بازدید از Yanzhao Fasteners Manufacturing Co. ، LTD. ، در کارگاه تولید ، از آسیاب پرداخت مواد اولیه ، به برش مواد اولیه ، به قالب گیری محصول ، کل روند تحقیقات در محل ، مطالعه بیشتر پیچ و مهره و فرآیند تولید واقعی ، بازدید از انبار کالاهای نهایی ، بررسی بسته بندی ، ذخیره سازی ، حمل و نقل ، بینش در مورد مطالعه اتصال دهنده ها ، به منظور خدمات بهتر در آینده به مشتریان خود.


زمان ارسال: 15-20-20 دسامبر