آجیل هگز

  • Hex Nuts

    آجیل هگز

    مهره های سحر و جادو یکی از متداول ترین مهره های موجود است و با لنگر ، پیچ ، پیچ ، گل میخ ، میله های رزوه ای و هر نوع اتصال دهنده دیگری که دارای نخ های پیچ ماشین باشد استفاده می شود. Hex کوتاه شش ضلعی است ، به این معنی که آنها شش ضلع دارند