مهره های فلنجی

  • Flange Nuts

    آجیل فلنج

    مهره های فلنجی یکی از متداول ترین مهره های موجود است و با لنگر ، پیچ ، پیچ ، گل میخ ، میله های رزوه دار و هر نوع اتصال دهنده دیگری که دارای نخ های پیچ دستگاه است ، استفاده می شود. فلنج به این معنی است که آنها دارای پایین فلنج هستند.