افتادن در لنگر

  • Drop-In Anchors

    قطره در لنگر

    لنگرهای Drop-In لنگرهای بتونی زنانه ای هستند که برای لنگر انداختن در بتن طراحی شده اند ، این غالباً برای کاربردهای سربار استفاده می شود زیرا شاخه داخلی لنگر قبل از قرار دادن یک میله یا پیچ و مهره ، از چهار جهت منبسط می شود تا لنگر را محکم در داخل سوراخ نگه دارد. از دو قسمت تشکیل شده است: دوشاخه انبساطی و بدنه لنگر.